Η γκάμα των συμπαγών ηχείων ισχύος 30W και 100 W αποτελείται από 5 διαφορετικά μοντέλα μεγάλης αντοχής τα οποία διατίθενται για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας . Hχείο ισχύος 30W, 4 Οhms, μικρών διαστάσεων.