Η ασφάλεια gun-locks προσφέρει ένα σύστημα προστασίας όπου όταν το όπλο δεν είναι σε χρήση αποτρέπεται η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα, με ηλεκτρομαγνητική απεμπλοκή, με χρήση κλειδίου ή συνδυασμού και των δύο.