Το ICS2010 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου που ενσωματώνει το GEP500, ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ισχύος, και ένα χειριστήριο BCT500. Επιτρέπει τον έλεγχο όλων των ηχητικών και φωτεινών συσκευών σήμανσης στο όχημα από μία κονσόλα (10 ρελέ για τον έλεγχο του φωτισμού), συμπεριλαμβανομένων των φώτων κατεύθυνσης Signal Master. Όλες οι συνδέσεις με την ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης GEP500 ενσωματώνουν μια λυχνία LED ένδειξης κατάστασης με εύκολα αντικαθιστούμενες ασφάλειες προστασίας. Μια καινοτομία διατίθεται με το χειριστήριο BCT500 είναι η λειτουργία υψηλής ταχύτητας εγγραφής που καθιστά δυνατή την φόρτωση διαφορετικών προγραμμάτων. Συνοδεύεται από φωτιζόμενο πληκτρολόγιο σιλικόνης και για μεγάλους στόλους οχημάτων παρέχονται ειδικοί χαρακτήρες και σύμβολα.