Η Federal Signal Vama εισάγει την μπάρα φωτισμού VALOR, την πρώτη και μοναδική μη γραμμική, μπάρα φωτισμού χαμηλού προφίλ τύπου LED. Είναι μία μπάρα φωτισμού η οποία αυξάνει την ορατότητα, βελτιστοποιεί την απόδοση, και μιεώνει το ρίσκο σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το SpectraLuxTM παρέχει ένα πλήρως προγραμματιζόμενο εύρος χρωματικών συνδυασμών για την βέλτιστη ικανότητα προειδοποίησης και την μέγιστη διάχυση φωτός.