1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την έγκριση της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λ. Κηφισίας αρ.240-242 και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι τα εξής:

 

210 67 00 250 | info@fsvama.gr

 

Με την επίσκεψη σας στο site της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των κάτωθι αναφερόμενων όρων και την αντίστοιχη δέσμευσή σας από αυτούς. Επομένως, για την καλύτερη ενημέρωση και προστασία σας συνίσταται η προηγούμενη προσεκτική τους ανάγνωση. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ αποτελεί αντικείμενο τόσο της πολιτικής της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ όσο και των ισχυόντων διατάξεων του νόμου.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν, παρά ταύτα, αυτοί (οι ανήλικοι) αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη.

 1. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και του παρόντος διαδικτυακού χώρου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Federal Signal Vama ή/και της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ  και προστατεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου και ιστοσελίδων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Federal Signal Vama ή/και της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

 

 1. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Cookies

 

Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ και η Federal Signal Vama σέβονται το απόρρητο κάθε ατόμου που επισκέπτεται το Διαδίκτυο και τις παρούσες ιστοσελίδες. Το παρόν περιγράφει τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ και τον τρόπο που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.

Προσωπικά Δεδομένα

 

Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ και η Federal Signal Vama δεν συλλέγουν και δεν επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο ή e-mail) εκτός αν τα υποβάλετε οικειοθελώς και δώσετε ρητώς τη συναίνεσή σας προς τούτο. Αν αποστείλετε στην LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτά θα αποθηκευθούν και είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Η οιαδήποτε επεξεργασία και χρήση των παραπάνω συλλεγέντων προσωπικών στοιχειών δύναται να λάβει χώρα πάντοτε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας  και μπορεί να λάβει τις κάτωθι μορφές:

 

Α) χρήση των στοιχείων για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, με την αποστολή, για παράδειγμα, προωθητικών και ενημερωτικών φυλλαδίων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη και  έγκυρη ενημέρωσή σας για τα νέα μας προϊόντα και υπηρεσίες.

Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων που μας αποστέλλετε με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό για τον σκοπό αυτό κουμπί στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων πριν τις χρησιμοποιήσετε.

 

Αν έχετε ήδη υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία, πριν διαβάσετε τις παρούσες πληροφορίες και θέλετε να διαγράψουμε τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας ή να παύσουμε να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις για τους ανωτέρω προωθητικούς σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fsvama.gr είτε στο τηλέφωνο που θα βρείτε στο κάτω μέρος της παρούσης ιστοσελίδας. Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβει χώρα εντός των ορίων και προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω, ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης αυτών.

 

Αυτόματη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων

 

Σε μερικές περιπτώσεις, είναι ενδεχόμενο να συλλέγουμε πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές και δεν οδηγούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ταυτοποίησή σας. Παραδείγματα αυτών των πληροφοριών αποτελούν ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Internet Browser) και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας από τον οποίο συνδέεστε στο δίκτυό μας ή στις διαφημίσεις. Οι ως άνω πληροφορίες μας δίδουν τη δυνατότητα, γνωρίζοντας τον τρόπο και τα μέσα προσέγγισης του διαδικτυακού μας τόπου, να διατηρούμε στατιστικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην εξέλιξή μας και στην ακόμη πιο σύγχρονη παρουσίαση των προϊόντων μας.

 

Πληροφορίες που τίθενται αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας- Cookies

 

Όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο, μπορούμε να αποθηκεύσουμε μερικά δεδομένα στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές θα έχουν τη μορφή ενός “Cookie” ή κάποιου παρόμοιου αρχείου και θα μας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, τα Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τις σελίδες μας ή τις διαφημίσεις μας στα ενδιαφέροντά σας και τις προτιμήσεις σας. Με τα περισσότερα Internet Browsers μπορείτε να διαγράψετε Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να κάνετε “block” σε όλα τα cookies, ή να λάβετε μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα cookie. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας ή στο εικονίδιο “Bοήθεια” προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τη χρήση των cookies, παρακαλείσθε να διαβάσετε την πολιτική διαχείρισης cookies της εταιρείας μας την οποία θα βρείτε www.fsvama.gr/cookie-policy

 

Επικοινωνία

 

Αν έχετε υποβάλλει τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα στη σελίδα του Δικτύου και επιθυμείτε τη διαγραφή τους από τα αρχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση e mail: info@fsvama.gr .

Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο site της fsvama.gr, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά και την τυχόν ακρίβεια αυτών. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό, τι από αυτά κρίνει σκόπιμο.

 

 1. Περιεχόμενο

 

Οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες αυτές απευθύνονται στους υποψήφιους χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ στην Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλου είδους εφαρμογές.  Οι ιστοσελίδες της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ καθώς και στα προγράμματα  προώθησής τους.

 

Επικαιροποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου

 

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης  του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων αυτών να είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και να συμβαδίζουν όσο το δυνατό κατά πραγματικό χρόνο με τα προϊόντα και υπηρεσίες της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

 

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σχεδιάστηκε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τω ν τιμών και υπηρεσιών χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση ή αναγγελία.

 

Τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και ειδικότερα των όρων 8 και 9, οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω των ιστοσελίδων της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρησή σας.  Σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν προσφορά για τα προϊόντα που εμπορεύεται η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ ή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχει η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, υπόκειται στους όρους και συμφωνίες που διέπουν την κάθε σύμβαση και κατισχύουν των πληροφοριών και ενδείξεων που παρέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες οι οποίες χρησιμεύουν μόνο για ενημέρωση.

 

 1. Εμπορικά Σήματα- Διακριτικά γνωρίσματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο αποτελούν ιδιοκτησία της Federal Signal Vama ή/και της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την Federal Signal Vama.

 

 1. Συνδέσεις (Hyperlinks)

Οι παρούσες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hypertext links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους ή άλλες ιστοσελίδες οι οποίες είναι τελείως ανεξάρτητες. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (hyperlink) ή σε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου.  Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω τέτοιων συνδέσεων από τον διαδικτυακό χώρο της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη.

Πιο συγκεκριμένα, με τους συνδέσμους αυτούς, στους οποίους η ιστοσελίδα μας παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks, θα εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας και θα μεταφερθείτε στις ιστοσελίδες άλλων διαδικτυακών τόπων τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα με τα οποία ουδεμία συμβατική ή άλλη σχέση έχει η εταιρεία μας.

Η δυνατότητα μετάβασης σε ιστότοπο τρίτου μέρους, σας παρέχεται, προκειμένου να διευκολυνθείτε -και μόνο- στην ανεύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιλέγοντας να ακολουθήσετε ιστότοπους τρίτων, θα φύγετε από τον ιστότοπο της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ και θα επισκεφθείτε άλλον ιστότοπο ο οποίος δεν ελέγχεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από την LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, δεν είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστότοπους τρίτων. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν σχετίζεται με τους τρίτους που χειρίζονται τους ιστότοπους αυτούς και, επομένως, ούτε ελέγχει, ή εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς ούτε ελέγχει ή εγγυάται την τήρηση ή μη της εν γένει ισχύουσας ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας από τους τρίτους. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ συνιστά και σας προτρέπει να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστότοπους τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Με την επιλογή σας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στον εν λόγω ιστότοπο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι χρήσεως, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοτόπων τρίτων που επισκέπτεστε, μπορεί να διαφέρουν από τους όρους και την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου. Για τον λόγο αυτό, η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

 

 1. Εγγύηση ορθότητας πληροφοριών

 

Ενώ η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια αυτών. Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις παρούσες ιστοσελίδες.  Ο παρών διαδικτυακός χώρος, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτόν παρέχονται «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή σιωπηρής.

 

 1. Περιορισμένη ευθύνη

 

Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται: οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού χώρου της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

 

 1. Πολιτική Ενημέρωσης

 

Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες της μέσω του Διαδικτύου ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας. Για αυτό το λόγο, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε από καιρού εις καιρόν την ιστοσελίδα αυτή για να ελέγχετε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

 

 1. Ομάδες συζητήσεων (FORA)

 

H LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνώστης της τεχνολογικής έκρηξης και προόδου, και επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις νέες αυτές εξελίξεις εκσυγχρονίζοντας τον Διαδικτυακό της τόπο, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας των λεγόμενων ομάδων συζητήσεων, όπου οι χρήστες-επισκέπτες μπορούν να αναρτήσουν τα δικά τους σχόλια και μηνύματα, αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων της LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Οι επισκέπτες-χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε υβριστικούς ή άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς, ή σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η παρεχόμενη από την LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ δυνατότητα έκφρασης των επισκεπτών ουδόλως μπορεί να συνάγει δέσμευσή της για ανταπόκριση και υιοθέτηση των προσωπικών ιδεών και αντιλήψεων. Σε περίπτωση που τα αναρτηθέντα σχόλια θίγουν τρίτα πρόσωπα, με την είσοδό σας σε τέτοιες ιστοσελίδες και τη συμμετοχή σας σε τέτοια fora, αναγνωρίζετε ότι η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει και διατηρεί το δικαίωμα για άμεση διαγραφή τόσο του επίμαχου μηνύματος, όσο και του λογαριασμού του χρήστη που προέβη στην καταγραφή του εν λόγω σχολίου.

 

 1. Πρόσβαση κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων

 

Η LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ μεριμνά στα πλαίσια του δυνατού για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως  διαθεσιμότητα του διαδικτυακού της τόπου. Ωστόσο, δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν η πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης των προβλημάτων του συστήματος.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και οι όροι χρήσης και προϋποθέσεις αυτού υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την χρήση, ερμηνεία, λειτουργία και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αποδοχή όρων χρήσης

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

 

LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ / Όροι για την πρόσβαση στον Διαδικτυακό χώρο