Περιστρoφικός φανός με αθόρυβη μετάδοση κίνησης μέσω ιμάντα. Ο προσεκτικά αναπτυγμένος σχεδιασμός σημαίνει ότι οι δονήσεις που προκαλούνται από τον κινητήρα απομονώνονται, επιτρέποντας να επιτευχθεί το χαμηλό επίπεδο θορύβου του LR015. Ένα στρογγυλό ελαστικό παρέμβυσμα βρίσκεται μεταξύ της βάσης και του οχήματος για να εξασφαλίζεται η ορθή προσαρμογή της μονάδας σ τις επιφάνειες με καμπύλες του οχήματος. Μ-106 Προσαρμογέας βάσης για επικλινείς επιφάνειες (γωνίες έως 4º) .AD-015 Προσαρμογέας βάσης για επικλινείς επιφάνειες (γωνίες έως 4º) .JB-015 Προσαρμογέας βάσης για επικλινείς επιφάνειες.BD-015 Προσαρμογέας βάσης. Είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε αυτό το φανό, είτε σε επιφάνεια ή σε βάση με DIN υποδοχή.